Th17 лимфоцити при системна склероза

Системната склероза (SSc) е автоимунно заболяване на съединителната тъкан, характеризиращо се с прекомерно отлагане на колаген в кожата и вътрешните органи, васкулопатия (засягане на кръвоносните съдове) и производство на автоантитела.

Въпреки все още не е иязснена сложната патогененеза на SSC, различни нови механизми на болестта са изследвани в последните години.

По-надолу представям извадка от главата на доц. Каралилова, посветена на Th17 лимфоцити при SSc.

Th17 лимфоцитите регулират възпалението, фиброзата и автоимунните реакции, докато Treg лимфоцитите имат имуносупресивна функция и се опитват да противодействат на Th17 клетките. Актуалните доказателства сочат, че дисбалансът и анормалното взаимодействие между Th17/Treg клетките могат да допринесат за развитието на SSc.

Настоящата глава в книгата има за цел да обобщи разбирането за жизненоважните цитокини и сигнални пътища, които участват в диференциацията и функциите на Th17 / Treg и тяхната роля в патогенезата на SSc.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Автоимунната патогенеза на системната склероза

SSc е автоимунно заболяване, характеризиращо се с възпаление, съдови аномалии, производство на автоантитела и отлагания в извънклетъчния матрикс. Прекомерното неконтролирано отлагане на колаген води до фиброза на кожата и вътрешните органи.

Наблюдават се промени както във вродения, така и в адаптивния имунитет. Това е съпроводено с ранно съдово увреждане, последвано от тъканна и системна фиброза, засягаща много органи, по-специално кожата, белите дробове, сърцето, бъбреците и храносмилателния тракт. Комбинацията от фактори на околната среда и генетичен произход изглежда допринася за развитието на това заболяване.

Имунната система е пряко включена в патогенезата на SSc. Наблюденията в подкрепа на това твърдение са наличието на автоантитела, насочени срещу автоантигени при пациентите с SSc. Понякога SSc се комбинира с други автоимунни заболявания като системен лупус еритематозус (SLE), ревматоиден артрит (RA) или припокриващи се синдроми, включително смесено заболяване на съединителната тъкан и миозит.

Три процеса играят основна роля в патогенезата на SSc: активиране на имунната система, нарушения на микросъдовата система и увеличаване на отлагането на извънклетъчен матрикс в тъканите. Активирането на В клетките води до прекомерно производство на антинуклеарни антитела (ANA), които се откриват при 90% от пациентите. Имунологични и микроваскуларни аномалии са преобладаващи в ранния стадий на заболяването, докато възпалението и фиброзата се наблюдават в по-късните етапи.

Т лимфоцити при системна склероза

Известно е, че Т-лимфоцитите играят критична роля в патогенезата на автоимунитета. Най-често срещаните субпопулации Th клетки в организма са Th1 и Th2 клетките.

Подобно на други автоимунни заболявания, дисрегулацията на имунната система се наблюдава и при SSc. Новите доказателства обаче показват нарастващото значение на други субпопулации Т клетки, като Th17 и Treg клетки.

Photo by Zack Jarosz on Pexels.com

Th17 клетките и техните цитокини IL-17 A и IL-17F също се изследват интензивно през последните години. Изследванията показват, че производството на IL-17 е значително увеличено при пациенти с SSc в сравнение със здрави контроли. IL-17 директно стимулира производството на IL-6 и IL-8 в човешки дермални фибробласти, както и на IL-1 в съдовите ендотелни клетки, което предполага основна роля на IL-17 във фоброзирането и ендотелното възпаление.

Дисрегулцията на Treg лимфоцитите също се смята за основополагаща при SSc. Нещо повече, някои проучвания предполагат, че една част от Treg клетките вероятно имат способността да се диференцира в IL-17-продуциращи клетки. Въпреки че тези Treg произвеждат IL-17, те все още могат да поддържат имуносупресивната си функция. Тази пластичност на Treg клетките води както до провъзпалителни действия, така и до автоимунитет.

Заключение

В заключение, Th17 клетките действат като ефекторни клетки, проявяващи своите профиброзни и провъзпалителни способности при SSc, докато Treg клетките се противопоставят на възпалителния и фиброзния процес. Поради промененото им имунологично поведение и взаимодействие, дисбалансът между Th17 и Treg клетките оказва значително влияние върху SSc патогенезата.

Имайки предвид този дисбаланс, има изобилие от хипотези, насочени към повлияване на Th17 или Treg клетките с цел терапия на заболяването. Инхибирането на провъзпалителни цитокини, които водят до Th17 диференциация, като IL-6, IL-1 β и IL-21, също се прилагат, макар и ограничено.

Автор на главата: Росица В. Каралилова, д.м.н.

Катедра по вътрешни болести, Медицински университет Пловдив, УМБАЛ „Каспела“, Клиника по ревматология, Пловдив, България

karalilova@hotmail.com

Референция:

Chapter 3. Phenotypic and Functional Heterogeneity of Th17 Cells in Systemic Sclerosis
(Rositsa V. Karalilova, MD, PhD, Department of Internal Diseases, Medical University of Plovdiv, University Hospital „Kaspela“, Clinic of Rheumatology, Plovdiv, Bulgaria)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s