Нови данни в подкрепа на твърдението, че плацентата има свой микробиом

Изследователи са представили доказателства, че плацентата съдържа рядко населена, но стабилна общност от микроорганизми, за които се предполага, че имат ключови функции по време на бременността, включително и за имунитета на плода.Прочети още »

Цезаровото сечение повишава риска за хранителна алергия, докато преждевременното раждане го намалява

В проучване, публикуване през месец ноември 2018 г. в The Journal of Allergy and Clinical Immunology, Mitselou и сътр. са изследвали най-ранните рискови фактори за възникване на хранителна алергия при децата. Прочети още »