Мутация в белтъка Gab3 пречи на NK клетките да предпазват от плацента акрета

При нормално раждане плацентата се ражда малко след новороденото бебе. Понякога плацентата е толкова дълбоко прикрепена към матката на жената, че не може да бъде отстранена без да причини масивно, понякога фатално кървене. В много случаи спешната операция, необходима за спасяването на живота на майката, може да я остави неспособна да има повече деца.Прочети още »

Генетично-имунологична може да е причината за фатален фулминантен хепатит А

Идентифицирана е генетична мутация, която е причинила фатално протичане на инфекция с вируса на хепатит А у 11-годишно момиче. Прочети още »

Открита е нова имунодефицитна болест, свързана с рецептора за IL-2

Нова генетична мутация, засягаща гена за рецептора за интерлевкин 2 (IL-2R), е идентифицирана от Isabel Fernandez и сътр., изследователи от Университета в Колорадо. Изследванията са публикувани в Journal of experimental medicine на 30-ти април, 2019 г.

Изследователите са направили откритието, изследвайки бебе, страдащо от  възпалително заболяване на червата и екзема, хранителни алергии, белодробно засягане и персистираща цитомегаловирусна (CMV) инфекция.

Нещо повече, възпалението на червата не е могло да бъде овладяно с известните терапии към момента, а детето е приемало само специализирана формула.

Сестрата на момчето е имала подобни симптоми, характерни за това състояние на имунна дисрегулация. Пациентите, страдащи от този синдром, имат лошо функционираща имунна система, със сериозни, рецидивиращи или необичайни инфекции, както и автоимунни/възпалителни усложнения, засягащи стомашно-чревния тракт, кожата, белите дробове и циркулиращите кръвни клетки.

Този дефект в имунната система може да доведе до повишен риск от възникване на ракови заболявания.

За причина на това заболяване се счита мутация в гена, кодиращ интерлевкин-2 рецептор бета, IL-2RB). Тази мутация води до намален брой на Т регулаторните клетки. В същото време децата имали натрупване на „естествени клетки убийци“,  или т. нар NK клетки, макар и функционално негодни.

Поради споменатата мутация, NK клетките  не са били в състояние да зреят правилно и да изчистят CMV, което води до персистираща и инвалидизираща инфекция, твърдят авторите.

Изследователите демонстрират, че натрупването на незрели CD56bright NK клетки, със забележимо намалена експресия на CD57 и пониженото производство на интерферон гама (IFNy) предполагат развитие на функционален дефект у пациенти с мутация в IL2RB, което допринася за тяхната чувствителност към CMV.

GA.large

Мутацията е рядка и до този момент не е имало документирани случаи на дефект в този конкретен ген, водещ до заболяване при хората.

Добрата новина в случая е, че когато генният дефект е известен, той може да бъде „поправен“ чрез генна терапия. Генната терапия е терапевтичен подход, който коригира специфични генетични дефекти, и който се очертава като възможност за лечение на някои имунодефицитни и други заболявания.

Едно скорошно проучване показа използването на генна терапия за лечение на тежка комбинирана имунна недостатъчност (т.нар. SCID), причинена от мутации в гена за гама субединицата на рецептора за IL-2 (IL-2RG) (Mamcarz et al., New England Journal of Medicine 2019).

Референции:

http://jem.rupress.org/content/early/2019/04/29/jem.20182015

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1815408