Терапията със стволови клетки – какви са вредите и има ли все пак надежда?

Терапиите, използващи мезенхимни стволови клетки, обещават резултати, които не са доказани до момента.  Няма доказателства, че подобен род лечение е оправдано при невродегенеративните нарушения, за които най-често се прилага, както и при други тежки състояния.

Повече защо тези терапии не се препоръчват можете да прочетете тук

В този материал ще обърна внимание на друг момент от прилагането на мезенхимни стволови клетки за терапия – не липсата на ефективност, а негативните и опасни ефекти от това лечение. Защото да обещаваш „изцеление“ е престъпление, но да нанесеш допълнителни вреди е двойно престъпление.

Да започнем оттам, че за пациента е изключително трудно да отсее вярната и научно обоснована информация от рекламата и популярните материали за ползата от стволовите клетки.

Объркването не е случайно. Голямото вълнение покрай потенциала на стволовите клетки се използва мащабно, за да се пуснат на пазара недоказани продукти и услуги, които дори не са означени като „експериментални“. А доказателства все още се натрупват.

Както вече беше споменато в предишния материал, прекалено малко на брой контролирани проучвания са в ход. Въпреки това, поради нерегламентираното, но учудващо широко приложение на стволови клетки за толкова разнообразни заболявания и случаи на пациенти, има описани случаи на пациенти, които развиват рак , ослепяват, и т.н. след приложение на стволови клетки.

Така освен до финансови загуби, или пропуснати здравни ползи от липса на стандартно и одобрено лечение за съответното състояние на пациента, съществува риск от сериозни странични ефекти и дори смърт.

След инжектиране стволовите клетки отиват на различни места в организма и според обкръжението и факторите там, могат да бъдат тласнати към различни пътища на диференциация, включително към туморогенеза. Онкогенният им потенциал е категорично доказан.

В други случаи, ако не се спазват всички изисквания за добра лабораторна практика, стволовите клетки могат да бъдат заразени по време на обработката им и да доведат до тежки животозастрашаващи инфекция след инжектиране. 

Някои хора са получавали стволови клетки от овце и зайци, а понякога и от други хора, които биват отхвърлени от тялото в последствие. В тези случаи могат освен липса на ефективност, могат да настъпят сериозни ракции към чуждите биологични материали, както и инфекции. Такива съобщения има за клиники, работещи  на границата на закона в Южна Африка.

Надежда или свръхочаквания?

Според мнозина семената на безскрупулните клиники за приложение на стволови клетки са били засети в края на 90-те години, когато потенциалът на стволови клетки започнал да вълнува изследователите.

Първоначалният фокус е бил съсредоточен върху ембрионалните стволови клетки. Дебатът е бил поляризиран от самото начало та до днес. Тези, които са искали да забранят изследванията върху ембрионалните стволови клетки, твърдяли, че това е зло, че е неетично да се ползват, тъй като това включва унищожаване на ембриони. Още тогава учените използват хиперболичен език, хвалейки възможните чудодейни лечения, които ще направят революция в медицината. Как от ембриони ще правим органи по калъп в епруветка.

Разбира се, още веднъж се оказва, че не всичко успешно „в епруветка“ дава същите резултати след приложение при хора. А напротив – това може да е опасно.

През 2001 г. са въведени ограничения за изследване на стволови клетки в САЩ. След сериозно лобиране, са взети мерки за осигуряване на необезпокоявани изследвания на ембрионални стволови клетки, което се превръща в проблем. Прекалено големи очаквания се възлагат на стволовите клетки, затова и обещанията са били преувеличени.

Около 70% от материалите в основните ежедневници в Канада, САЩ и Великобритания между 2010 и 2013 г. предполагат, че изследвания, тогава на етап фундаментална наука, ще бъдат в клиниката след пет до 10 години. Този ​​тип „свръх времева линия“, идващ от устата на изследователите, създава непостижими обществени очаквания, а именно, че стволовите клетки ще бъдат готови за клиниката по-рано, отколкото е разумното възможно.

Сякаш никой не помисля, че са нужни доста повече години да се проведат рандомизираните двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания, както и да има достатъчно голям период от време да се проследят късни последствия, включително развитие на рак.

Съществува и друг проблем. Може да се окаже по-трудно да се набират пациенти за рандомизирани плацебо-контролирани проучвания, тъй като пациентите не биха искали да попаднат в контролната група с плацебото. Така, те биха предпочели да намерят подобно лечение, което се предлага в клиника, и да изберат него, дори да не е доказано.

Международното дружество за изследвания на стволови клетки изброява на своя уебсайт въпроси, които пациентите трябва да задават, когато обмислят каквото и да е лечение със стволови клетки.

Притеснително е, че пациентите ще се разочароват, ако се окаже, че терапиите със стволови клетки не работят. След това те няма да вярват и в други нови терапии, когато започнат да се появяват. Някои клиники за стволови клетки правят проследяване на резултатите, но техните протоколи не са стандартизирани и е малко вероятно да бъдат сравними с други клиники. Може дори клинични случаи да излязат като публикации и така да „замърсяват“ литературата.

Също така, някои изпитвания, изброени на ClinicalTrials.gov, разчитат на пациентите, които плащат за участие. Те трябва да бъдат подложени на специални проверки за легитимността и качеството на предлаганите услуги.  Участието на медицински специалисти може да успокои пациентите относно легитимността на тези процедури. Но това, че процедурите се извършват от медицински лица, не гарантира, че „лечението“ ще бъде успешно.

Истинските проучвания

През март 2018 г. бе обявено първото пазарно одобрено лечение със стволови клетки в Европа, във фаза III на клинично изпитване, проведено от TiGenix при пациенти с болест на Крон. Съществува и клинично проучване фаза IIb в 10 клинични центъра в цяла Европа за лечение на остеоартрит.

Разликата между тези проучвания и нерегламентирани клиники за приложение не е само законова. При проучванията стволовите клетки от пациента се отглеждат в специални среди в продължение на седмици. Дават им се специфични хранителни вещества. От тях се подбират само подходящите мезенхимни  стволови клетки, а другите се отстраняват.  Изследва се клетъчната морфология, наблюдава се колко добре растат или умират и се търсят правилните (и грешните) протеини на повърхността им, изследват се за инфекциозни причинители. Т.е. тук не става дума просто да се вземат стволови клетки от едно място и да се инжектират в друго, както се прави в повечето от описаните незаконни клиники.

Винаги има риск клетките да да се диференцират погрешно, и така да доведат до тумори и други усложнения. Добрите новини са, че засега в тези проучвания не е имало такива случаи. Очаква се те да приключат през 2020 година.

След като бъдат получени и анализирани тези данни, ще може да се говори за успех на лечението със стволови клетки за конкретни заболявания по определени протоколи за обработка на стволовите клетки.

Науката зад стволовите клетки

Обработените и приложените по гореописания начин клетки могат да работят отчасти, като оказват противовъзпалително въздействие, модулирайки имунния отговор на пациента.

Има голям интерес и при използването на индуцирани плурипотентни стволови клетки, които са подобни на ембрионалните стволови клетки по своята способност да се превръщат в почти всяка клетка. Те са създадени чрез третиране на обикновени кожни (или други) клетки по начин, който връща времето назад, чрез процес на „подмладяване“, но засега новополучените стволови клетки имат „спомен“ за това, което някога са били. Освен това са „възрастни“. Има и други нерешени засега проблеми с тях.

Обобщено казано, необходими са повече изследвания преди пациентите да могат да получат този тип терапия със стволови клетки и да очакват ефективност. Надеждата, че те биха могли да се използват за трудни за лечение състояния, остава. Но много вероятно не за всички. По тази причина и изследователите вече са по-предпазливи с обещанията.

Има забавяне на целия процес с въвеждането на този тип терапии поне с  10–15 години. Възможно е роля за това да играе и нерегламентираното използване на стволови клетки преди да има ясни и категорични доказателства за полза, предоверявайки се на базисната наука. Но човешкият организъм е многоклетъчен, а процесите „in vitro“ не винаги са успешни „in vivo„.

Някои приложения на стволовите клетки се оказват по-трудни от други. Широко признато е, че потенциалът на стволовите клетки в кардиологията, е бил превъзнасян. Резултатите не са особено позитивни. Заглавия как “учените са с една крачка по-близо до поправяне на увредено сърце“ се пишат постоянно, но успехите не се простират отвъд няколко положителни резултат при човешки или животински тъканни култури, но не и при органи или цели организми.

Остава неясно защо контролните държавни органи не отнемат лицензите на лекарите, прилагащи тези терапии в клиниките. Важно е да се прави разлика между кое е законно и кое е етично, защото и много от легалното лечение е неетично (например хомеопатията). Може да има непредвидени последици, които увреждат пациентите, както и пропускането на задължителните изследвания на стволови клетки, които възпрепятстват медицинския напредък.

Защото терапевтичното приложение на мезенхимните стволови клетки:

  1. Не е клинично доказано.
  2. Не е законово регулирано.
  3. Може да причини странични ефекти като развитие на тумори.

Очаквайте още по темата: Стволови клетки: биология от А до Я и Терапия със стволови клетки в България

Референции:

http://www.cmaj.ca/content/191/27/E761

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1609583#t=article

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873198/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133338/

https://stm.sciencemag.org/content/7/278/278ps4.abstract

https://www.closerlookatstemcells.org/stem-cells-medicine/stem-cell-treatments-what-to-ask/

https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2018/tigenix-and-takeda-announce-alofisel-receives-approval-in-europe/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194107/reporting/it

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-015-0069-x

https://fibro.bg/imate-izlishni-pari-dajte-gi-za-homeopatiya-i-detoks/

 

Едно мнение за “Терапията със стволови клетки – какви са вредите и има ли все пак надежда?

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s